21 april 2007

Nässelbränna"Men märklig är inrättningen hos de för dessa växter egendomliga brännhåren. Hvart hår är ihåligt och sitter på en liten giftblåsa. Då vi med bara huden beröra ett sådant hår, hvilket är mycket skört, afbrytes det och blåsan ingjuter i det lilla såret sin skarpa vätska, som nu orsakar den såsom "nässelbränna" bekanta känsla och de svidande blemmor, hvilkas antal rättar sig efter antalet brännhår, som man råkat vidröra."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

Imorgon ska jag tillaga nässlor för första gången!

Inga kommentarer: